Pause 1

12:45 - 12:55
  • Tid før oppstart
12:55 - 13:00
Head of Innovation, Abelia
Daniel Ras-Vidal er leder for innovasjon i Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. I denne rollen arbeider han for bedre rammevilkår for nyskaping, vekst og entreprenørskap. Målet er å skape nytt næringsliv og flere nye arbeidsplasser i etablert næringsliv, gjennom å øke bedriftenes innovasjonsevne. Daniel har hatt en viktig rolle i å modernisere norsk innovasjonspolitikk gjennom skatteinsentiver for investorer, bedre opsjonsbeskatning og matchingordninger for å utløse mer privat kapital til norske startups i tidlig fase, og han brenner for at Norge skal utvikle et verdensledende øko-system for innovasjon og entreprenørskap.
13:00 - 13:10
Forskningsdirektør, IFE
Stretching The Value Chain From IoT To Digital Twins.

Tomas will present IFE research that takes you from IoT (sensors and bigdata) via AI (neural network for condition based monitoring, and predictive maintenance) and VR/AR all the way to digital twins. He will show demos while highlighting pitfalls and opportunities in this value chain.
13:10 - 13:15
  • Intro/Outro
13:15 - 13:25
Administrerende Direktør, Elliptic Labs
A Norwegian Tech Startup Challenging Silicon Valley

We have all heard stories of the growing entrepreneurial spirit in Norway. Entrepreneurship has become a trend that creates many heroes and successes as well as sacrifices and victims. But most of the time these stories are of Norwegian companies based in Norway, which also do well in Norway. 

Few actually does big abroad, and even fewer does big when they base their business abroad. Elliptic Labs is one of the few companies that early knew that Silicon Valley & China were the places to be to reach a big market, and imperative for success. But what does it take to be successful in the fiercest and most competitive place for tech businesses on earth, and what kind of sacrifices does it involve? And what can Norway learn from all of this?

Laila Danielsen is CEO and co-founder of Elliptic Labs, and transformed the company from an R&D focus to a fast growing commercial enterprise with offices in USA, China & Norway, offering leading-edge AI based sensing technologies for the smartphone and IoT mass markets. Danielsen will tell her honest story of how she made it and what it involved, but also a reality check for aspiring entrepreneurs
13:25 - 13:30
  • Outro

Pause 2

15:00 - 15:10
  • Tid før oppstart
15:10 - 15:15
Head of Innovation, Abelia
Daniel Ras-Vidal er leder for innovasjon i Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. I denne rollen arbeider han for bedre rammevilkår for nyskaping, vekst og entreprenørskap. Målet er å skape nytt næringsliv og flere nye arbeidsplasser i etablert næringsliv, gjennom å øke bedriftenes innovasjonsevne. Daniel har hatt en viktig rolle i å modernisere norsk innovasjonspolitikk gjennom skatteinsentiver for investorer, bedre opsjonsbeskatning og matchingordninger for å utløse mer privat kapital til norske startups i tidlig fase, og han brenner for at Norge skal utvikle et verdensledende øko-system for innovasjon og entreprenørskap.
15:15 - 15:20
Administrerende Direktør, Heimdall AS
Heimdall Power digitaliserer strømnettet med neuroner (IoT sensorpakker) på selve strømlinjen og software som leverer tjenester til våre kunder. Kommunikasjon mellom neuronene og basestasjonene er essensielt og vi har patent på node-2-node kommunikasjon på strømlinje.
Heimdall Power har 9 signerte og betalende pilotkunder som alle skal ha første kommersielle versjon opp på sine linjer i løpet av høsten/vinteren.  Vi er i dialog med store aktører i Europa. Masseproduksjon og kommersiell fase starter sommeren 2019.
15:20 - 15:25
Founder & Administrerende Direktør, Prai AS
Prai AS er et teknologiselskap som tar opp kampen med UBER og ønsker å tilengliggjøre taxier i Norge, ved å tilby lavere pris og bedre tilgjengelighet på taxier, uavhengig av deres sentral. På under 2 måneder har vi fått 8000 kunder og tilknyttet oss flere hundre sjåfører. Vårt mål er at alle taxier tilknyttet vår teknologi aldri skal stå stille eller kjøre tomme.
15:25 - 15:30
  • Intro/Outro
15:30 - 15:35
Co-Founder, Intelecy
Intelecy ønsker å hjelpe industribedrifter med å produsere renere, tryggere og mer effektivt. En typisk produksjonsbedrift har 1000-vis av sensorer, alt fra temperatur, trykk og flow til ventil posisjoner og pådrag i diverse motorer. Intelecy har laget software som henter data, renser data og bruker kunstig intelligens for å analysere og forutse hva som vil skje før det skjer. Intelecy sitter på Startuplab i forskningsparken og har allerede TINE og Fortum Oslo Varme på kundelisten.
15:35 - 15:40
Administrerende Direktør, Next Signal AS
Vi arbeider med innendørs navigasjon og informasjon som er universelt utformet innenfor transport, universitet, sykehus, jernbanestasjoner, flyplasser, museer osv. Vi bruker beacons som er små radiosendere som sender signaler til brukerens smarttelefon, som igjen gir informasjon, turn-by-turn navigasjon og/eller stedspesifikk informasjon når vedkommende beveger seg rundt primært innendørs. Vi e har en pilot på Holmestrand stasjon i samarbeid med blant annet VKT og Ruter
15:40 - 15:45
  • Outro