Seansen «The Next is Now» gir konkrete eksempler på hvordan loT har blitt benyttet på smarte og interessante måter.
Flertallet av foredragene holdes på engelsk, resten på norsk.
Med ny teknologi oppstår mange buzzwords, der loT er ett av de. I denne delen av Telia loT Symposium er det på tide å bli mer spesifikk. Hva slags teknologi er det nå som råder, hvilke trusler eksisterer og hva er mulighetene og begrensningene for selskaper som tør å satse nytt?

Seansen «The Next is Now» gir konkrete eksempler på hvordan loT har blitt benyttet på smarte og interessante måter. Det er nå vi må agere, og eksemplene som gis i denne sesjonen har som formål å inspirere deg til å tenke nytt. Eller i det minst kanskje gjøre en ting annerledes når du er tilbake på jobb i morgen.

Foredragsholdere

Ola Ahlvarsson
The Next Is Now
Jon Christian Hillestad
The Next Is Now
Kjartan Slette
The Next Is Now