Seansen «The Next Norway» skal gi deltakerne innblikk i hvordan toppene i det norske samfunnet ser på Norge som teknologiland.
Foredragene holdes på norsk.
Norge er et foregangsland på mange områder og blir ofte omtalt som et av de rikeste og dyreste landene i verden. Men selskapene i Norge møter også den digitale revolusjonen og forventninger til at endringer må håndteres raskt. Hva tenker våre politikere og næringslivstopper om Norges teknologiske fremtid? Hvordan skal skoler, universiteter og institusjoner utvikle seg for å tilby det beste for fremtidens nordmenn?

Hva er Norges rolle i den teknologiske utviklingen? Er vi en viktig bidragsyter sett i en internasjonal kontekst eller foregår det meste av innovasjonen og utviklingen på egne premisser og innenfor egne rammer? Og tillater og legger politikken nok til rette for denne utviklingen?

I seansen vil prominente politikere, ledere, akademikere og teknologer dele sine meninger rundt ambisjonene vi bør ha for oss selv og vårt land, samt vår rolle som teknologinasjon.

Foredragsholdere

Erna Solberg
The Next Norway
Laila Danielsen
The Next Norway
Håkon Haugli
The Next Norway