Seansen «The Next World» lar sterke internasjonale navn dele sine tanker om hvordan deres verden vil se ut i fremtiden, og hvordan dette potensielt kan påvirke oss.
Foredragene holdes på engelsk.
De blir ofte sitert, følges nøye med på og deres produktlanseringer og strategier setter føringer for hva andre firma velger å fokusere på. Dette er de store, anerkjente internasjonale selskapene som anses som «kjemper» på teknologifronten. Hva gjør Google for å sikre at de forblir relevante om 5-10 år?

Huawei har som målsetning å digitalisere mennesker, hjem og bedrifter for å bidra til en fullstendig oppkoblet og smart verden, men hvordan planlegger de å få til nettopp dette? Wired er en av de eldste og fremste teknologimagasinene i verden når det kommer til innsikt og intervjuer, og fokuserer på hvordan fremvoksende teknologier påvirker kultur, økonomi og politikk. Deloitte er kanskje mest kjent for å levere blant annet revisjon, advokat- og konsulenttjenester, men visste du at deres hovedkontor i Amsterdam, The Edge, er et av de grønneste, mest bærekraftige og mest høyteknologiske kontorbygningene i verden? Hvordan klarte de dette og hva er de viktigste erfaringene fra dette prosjektet?

Når verden er i kontinuerlig endring og man innser at det man tidligere tjente penger på vil endres radikalt, hva gjør man da? Skal milliardinntekter vike for en satsning på nye områder, eller skal man holde fast ved det gamle og frem til nå sikre?

Foredragsholdere

Anastasia Ribbing Kristoffers
The Next World
Brendan Ives
The Next World
Siri Børsum
The Next World